• 2019-10-23 21:16:43
  • 51 views

家族回归,找兄弟一起热血征战

综合

血色夕阳美,樱花春日留。
魅力引人喜,煞星不应有。
霸道也讲理,气势贯全球。
招呼同道人,人间正道求。
出入江湖势力单,打怪难免被人干。
须知团结力量大,加入家族红尘叹。
一起的兄弟加微:LT25031

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.