• 2019-10-21 17:16:43
  • 57 views
  • Played game for 27 minutes

寻找小姐姐

综合

       唔,今天(10月20号)在地铁上碰到一个小姐姐在玩这个游戏。          开始被游戏吸引了,后来才发现,小姐姐也很漂亮,我好喜欢。      刚开口说上话,问了下游戏名字,结果小姐姐到站了,啊,我这个难受啊。连微信都没要呢😭     小姐姐也在tap下载的游戏。     小姐姐在北京地铁四号线枣园站下车,各位哥哥姐姐,顶我上去吧。小姐姐看到了回复丫。没有恶意的,就是想交个朋友先。

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.