• 2019-09-25 21:13:52
  • 262 views

萌新求指导

萌新答疑

目前已有黑迪兰,黑普吉,蓝尼德,青西欧,求问大佬们接下来该买哪个皮肤,配个比较好用的阵容,还是应该继续买龙泪升金(平时玩的不多所以了解的比较少,很咸鱼)

发表回复

  • 有风。
  • 2楼
  • Played game for 1 hours 59 minutes
这是只做活动,不刷挑战么。。为啥等级这么低,金这么多。
  • 是的😂

蠢熊  莫里斯  杰罗姆  参谋贾汉+实验体
开局金4,后面看着套黑2
(ง •̀_•́)ง
  • 蠢熊最好金了

  • 好的😄,感谢大佬

学尔森,卡莲。其他亚证不急就抽卡抽到金。
  • 👌谢谢大佬

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.