• 2017-07-08 15:19:28
 • 7609 views

关于进入游戏出现“mismatch of cpu”字样的说明

Official 综合

如遇到下图提示无法进入游戏的玩家,请下载X86安装包:https://pan.baidu.com/s/1kV1ivD9
x86客户端0.22.10251

Updated at 2017-10-26 17:13:59

发表回复

QQ1643702026,手机版本vivoY35A
进不去,请发框架谢谢
 • Totoyan
 • 3楼
 • Played game for 14 hours 22 minutes
玩家5群:156623436  各位可以加群咨询管理组哈!
QQ1622082072 邮箱1622082072@qq.com谢谢大佬!
qq:3072068989
邮箱:3072068989@qq.com
邮箱QQ:1692728290@qq.com谢谢
qq:45489208

qq邮箱:459489208@qq。com

2497320716@qq.com谢谢客服
就在这里么
 • 也可以,留下你的QQ或者邮箱,我们会再发放x86版本

 • 2750046713

 • bzever@qq.com 谢谢

 • 1191829107 谢谢

 • 2629681627 谢谢

卡在主界面
 • 我也是

qq761014764
进不去qq2353577898
QQ3212682538
我也进不去,我QQ是2048838007,谢谢
qq2474224881
3073225941@qq.com
1459716357谢谢

524682326@qq.com
2545415508谢谢啦
进不去,QQ1813547709
3305084353@qq.com谢谢
qq 2960183456谢谢
 • o
 • 19楼
一加?
2629681627  谢谢
App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.