POP HIT

い梦人醉 い梦人醉 楼主 2017-06-18 21:11:31 386
怎么弹啊,谢谢大神求教
可以发教程嘛
 abc
 123
 456
 789

 4 56 5 4 56 5
(A8) 77 8 7778 77 8 777
(B8) 77 8 777 8 77 8 777
(C48) (57)7 (69) (57)77
 (48) (57)7 (69) (57)77
 (48) (57)7 (69) (57)77
(48) (57)7 (69) (57)77
(C4) 56 5 4 56 5
 (C248)1122 (157)(17)3(369)
1122(157)(17)(27)

发表回复

已被关闭回复帖子入口

该帖子已被关闭回复

版块

相关帖子

App 内打开
  • 一天一款全球精品游戏推荐,活跃的玩家交流社区

  • 只收录官方包,不联运,支持安卓正版游戏购买

  • 倡导真实评分评价,排行榜单来自玩家真实反馈

TapTap
发现好游戏