Rắn Săn Mồi Online IO

Rắn Săn Mồi Online IO

Snake Hunting Online IO

12 人关注

敬请期待
评分过少

简介

Cách chơi - Chạm vào màn hình để điều khiển con rắn di chuyển, nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ phát nổ và sau đó là trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu người khác vô tình chạm vào bạn, họ sẽ phát nổ và sau đó bạn có thể ăn họ, ăn càng nhiều bạn sẽ càng dài ra.
Trong trò chơi này, bạn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi bạn còn nhỏ! Nếu bạn là một hoa tiêu nhanh nhẹn, bạn có thể chạy thật nhanh chăn đường những con rắn dài hơn, đánh lừa nó chạm vào bạn, nó sẽ phát nổ. Không vấn đề gì khi kích thước bạn đang có, bạn có thể đánh bại những đối thủ khổng lồ khác. Đó là điều thú vị nhất của trò chơi này.

Bạn hãy cố gắng trở thành người chơi dài nhất.

-------------------------------------------

Description:

This is an alternative client for #1 Smash Hit Worm Game.
You can play realtime-online with millions people playing over the world
[How to play]
- Eat little dots and agar
- Avoid bigger worms
- Try to slither around enemies and become the biggest worm possible
Have fun!

Play against other people online! Can you become the biggest worm ^^
Watch out - if your head touches another worm, you will be explode and then it's game over. But if you get other worms to run into YOU, the THEY will explode and you can eat their remains :)

Unlike other games, you have a fighting chance even if you're tiny! If you're a nimble navigator, you can swerve in front of a much larger snake to defeat them - no matter what size you are!

The biggest worm of the day gets to set a victory message that the ENTIRE WORLD will see!

How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, you will explode and then the game will end. But if someone else accidentally touch you, they will explode and then you can eat them, the more you eat the more elongated.
In this game, like slither.io or tank.io or snake.io, you have a chance to win even when you were little! If you're a nimble navigator, you can run really fast breeding snakes road longer, deceive it touches you, it will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival.

You try to become the longest players.

最近更新

查看历史
- Bug Fixes
- Improve performance

详细信息

  • 文件大小 : 17.10MB
  • 当前版本 : 1.1.6
  • 更新时间 :
  • 系统: 4.0及更高版本
  • 厂商: Fantasy Game Box
总评分:

评分过少

该游戏暂无评价

你可以为本游戏撰写第一个评价,和大家分享你的感受。

帖子

暂无帖子

该游戏热门标签

更多

相关推荐

更多
App 内打开
  • 一天一款全球精品游戏推荐,活跃的玩家交流社区

  • 只收录官方包,不联运,支持安卓正版游戏购买

  • 倡导真实评分评价,排行榜单来自玩家真实反馈

TapTap
发现好游戏